FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


ZUBRİTSKİ, MİTROPOLSKİ, KEROV


İLKEL TOPLULUK, KÖLECİ TOPLUM, FEODAL TOPLUM


Çeviren: Sevim Belli


232 sayfa

ISBN 978-975-7399-07-0

İlk Baskı: Ekim 1968   | Son  Baskı: Eylül 2011


Mitropolski [“İlkel Topluluk”], Y. Zubritski [“Köleci Toplum”: Birinci Bölüm, 1-3, 5; İkinci bölüm; Üçüncü Bölüm, 1; Dördüncü Bölüm, 1, 2] ve V. Kerov [“Köleci Toplum”: Birinci Bölüm, 4, 6, 7; Üçüncü Bölüm, 2; Dördüncü Bölüm 3-5; ve “Feodal Toplum”] tarafından hazırlanan Aperçu d’histoire et d’économie I, La communauté primitive, la société esclavagiste, la société féodal (Editions du progrés, Moscou) adlı kitabı, Fransızcasından Sevim Belli dilimize çevirdi ve kitap İlkel Topluluk, Köleci Toplum, Feodal Toplum - Kapitalist-Öncesi Biçimler adı ile, Sol Yayınları tarafından Ekim 2011 (Birinci Baskı: Ekim 1968; İkinci Baskı: Nisan 1971; Üçüncü Baskı: Kasım 1974; Dördüncü Baskı: Mart 1976; Beşinci Baskı; Nisan 1977; Altıncı Baskı: Haziran 1978; Yedinci Baskı: Nisan 1979; Sekizinci Baskı: Ocak 1980; Dokuzuncu Baskı: Ekim 1987; Onuncu Baskı: Kasım 1989; Onbirinci Baskı: Ağustos 1992; Onikinci Baskı: Ekim 1997; Onüçüncü Baskı: Haziran 2002; Ondördüncü Baskı: Ekim 2007) tarihinde Ankara’da Kuban Matbaacılık’ta bastırıldı.


İÇİNDEKİLER

 SOL YAYINLARI

 

 

Stalin, Marksizm ve Ulusal Sorun ve Sömürge Sorunu

Stalin, Leninizmin İlkeleri

Stalin, Anarşizm mi? Sosyalizm mi?

Stalin, Leninizmin Sorunları

Stalin, Son Yazılar 1950-53

Mao, Teori ve Pratik

Politzer, Felsefenin Başlangıç İlkeleri

Politzer, Felsefenin Temel İlkeleri

Boguslavski, Diyalektik ve Tarihsel Materyalizmin Abecesi

Nikitin, Ekonomi Politik

Solus, Sosyalizmin Ekonomi Politiği

Leontiev, Marksist Ekonomi Politiğin İlkeleri

Zubritski, İlkel, Köleci ve Feodal Toplum

Zubritski, Kapitalist Toplum

Huberman, Sosyalizmin Alfabesi