FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


FRİEDRİCH ENGELS


İNGİLTERE'DE EMEKÇİ SINIFIN DURUMU


Die Lage der arbeitenden Klasse in England, 1845


Çeviri: Yurdakul Fincancı


424 sayfa,

ISBN 975-7399-60-4

İlk Baskı: Ekim 1997


Friedrich Engels'in Die Lage der arbeitenden Klasse in England (1845) adlı yapıtını Yurdakul Fincancı İngilizcesinden (The Condition of the Working-Class in England [Marx-Engels, Collected Works, vol. 4, Progress Publishers, Moscow 1975, pp. 295-596]) dilimize çevirdi ve kitap İngiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu adı ile Sol Yayınları tarafından Ekim 1997 tarihinde Ankara'da Şahin Matbaası'nda bastırıldı.

 


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ / FRİEDRİCH ENGELS

SUNU / ERIC HOBSBAWM


 ENGELS KİTAPLARI

 

DOĞANIN DİYALEKTİĞİ

AİLENİN, ÖZEL MÜLKİYETİN VE DEVLETİN KÖKENİ

ANTİ-DÜHRİNG

ÜTOPİK SOSYALİZM VE BİLİMSEL SOSYALİZM

LUDWIG FEUERBACH VE KLASİK ALMAN FELSEFESİNİN SONU

TARİHTE ZORUN ROLÜ

KÖYLÜLER SAVAŞI

ALMANYA'DA DEVRİM VE KARŞI-DEVRİM

İNGİLTERE'DE EMEKÇİ SINIFIN DURUMU

KONUT SORUNU

BÜRO İLE BARİKAT ARASINDA

KOMÜNİZMİN İLKELERİ

HAKİKİ SOSYALİSTLER