FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


FRİEDRİCH ENGELS


İNGİLTERE'DE EMEKÇİ SINIFIN DURUMU


Die Lage der arbeitenden Klasse in England, 1845


Çeviri: Yurdakul Fincancı


424 sayfa,

ISBN 975-7399-60-4

İlk Baskı: Ekim 1997


Friedrich Engels'in Die Lage der arbeitenden Klasse in England (1845) adlı yapıtını Yurdakul Fincancı İngilizcesinden (The Condition of the Working-Class in England [Marx-Engels, Collected Works, vol. 4, Progress Publishers, Moscow 1975, pp. 295-596]) dilimize çevirdi ve kitap İngiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu adı ile Sol Yayınları tarafından Ekim 1997 tarihinde Ankara'da Şahin Matbaası'nda bastırıldı.

 


İÇİNDEKİLER  

             

7              Sunu, Eric Hobsbawm

20            Büyük Britanya'nın Emekçi Sınıflarına

23            Almanca İlk Baskıya Önsöz

27            İngilizce Baskıya Önsöz 

45            Giriş

65            Sanayi Proletaryası

69            Büyük Kentler

129          Rekabet

146          İrlandalı Göçü

152          Sonuçlar

196          Tek Tek Sanayi Kolları. Fabrika İşçileri

257          Öteki Sanayi Kolları

285          İşçi Hareketleri

318          Maden Proletaryası

340          Tarım Proletaryası

358          Burjuvazinin Proletarya Karşısındaki Tutumu

385          İngiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu'na Ek

401          Açıklayıcı Notlar

417          Adlar Dizini

422          Yayınlar Dizini


ÖNSÖZ / FRİEDRİCH ENGELS

SUNU / ERIC HOBSBAWM

 ENGELS KİTAPLARI

 

DOĞANIN DİYALEKTİĞİ

AİLENİN, ÖZEL MÜLKİYETİN VE DEVLETİN KÖKENİ

ANTİ-DÜHRİNG

ÜTOPİK SOSYALİZM VE BİLİMSEL SOSYALİZM

LUDWIG FEUERBACH VE KLASİK ALMAN FELSEFESİNİN SONU

TARİHTE ZORUN ROLÜ

KÖYLÜLER SAVAŞI

ALMANYA'DA DEVRİM VE KARŞI-DEVRİM

İNGİLTERE'DE EMEKÇİ SINIFIN DURUMU

KONUT SORUNU

BÜRO İLE BARİKAT ARASINDA

KOMÜNİZMİN İLKELERİ

HAKİKİ SOSYALİSTLER