FÄ°YAT LÄ°STESÄ°

ALFABETÄ°K LÄ°STE

YAYIN KATALOĞU

MARX KÄ°TAPLARI

ENGELS KÄ°TAPLARI

MARX-ENGELS KÄ°TAPLARI

LENÄ°N KÄ°TAPLARI

ONUR YAYINLARI

İLETİŞİM

posta@solyayinlari.com

 

SOL ve ONUR YAYINLARI

FİYAT LİSTESİ

 

SOL YAYINLARI

MARX

Kapital 1

40,00

Kapital 2

25,00

Kapital 3

40,00

Artı-Değer Teorileri 1

30,00

Artı-Değer Teorileri 2

30,00

Grundrisse 1

30,00

Grundrisse 2

30,00

Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı

15,00

Ücretli Emek ve Sermaye - Ücret Fiyat ve Kar

10,00

Formen

6,00

Fransa'da Sınıf Savaşımları

12,00

Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i

10,00

Fransa'da İç Savaş

12,00

Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi

14,00

1844 Elyazmaları

20,00

Felsefenin Sefaleti

12,00

Yabancılaşma

12,00

Demokritos ile Epikuros'un Doğa Felsefeleri

8,00

Yahudi Sorunu

6,00

ENGELS

Doğanın Diyalektiği

20,00

Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni

14,00

Anti-Dühring

24,00

Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm

8,00

Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu

7,00

Tarihte Zorun Rolü

10,00

Köylüler Savaşı

10,00

Almanya'da Devrim ve Karşı-Devrim

 

İngiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu

20,00

MARX-ENGELS

Kutsal Aile

20,00

Alman İdeolojisi [Feuerbach]

10,00

Komünist Manifesto ve Komünizmin İlkeleri

12,00

Gotha ve Erfurt Programlarının Eleştirisi

10,00

Kapitalizm Öncesi Ekonomi Biçimleri

20,00

Felsefe Metinleri

14,00

Anarşizm Üzerine

12,00

Sömürgecilik Üzerine

20,00

Din Üzerine

18,00

Nüfus Üzerine 12,00

Doğu Sorunu

40,00

Seçme Yazışmalar 1

14,00

Seçme Yazışmalar 2

14,00

Yazın ve Sanat Üzerine

22,00

Sürgündeki Büyük Adamlar

10,00

Basın Söyleşileri

6,00

Seçme Yapıtlar 1

Seçme Yapıtlar 2

Seçme Yapıtlar 3

10,00

MARX-ENGELS-LENİN

İşçi Sınıfı Partisi Üzerine

18,00

Kadın ve Aile

14,00

LENİN

"Halkın Dostları" Kimlerdir ve Sosyal-Demokratlara Karşı Nasıl Savaşırlar?

12,00

Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi

Ne Yapmalı?

12,00

Bir Adım İleri İki Adım Geri

14,00

İki Taktik

10,00

Materyalizm ve Ampiryokritisizm

 

Emperyalizm - Kapitalizmin En Yüksek Aşaması

10,00

Ekim Devrimi Dosyası

35,00

Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi

12,00

Sol Komünizm

10,00

Sosyalizm ve Savaş

10,00

Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı

12,00

Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları

20,00

Emperyalist Ekonomizm

8,00

Tarımda Kapitalizm

14,00

İşçi Sınıfı ve Köylülük

22,00

Marx Engels Marksizm

25,00

Marksizmin Üç Kaynağı 7,00

Komün Dersleri

10,00

Gençlik Üzerine

14,00

Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü

14,00

Tasfiyecilik Üzerine

16,00

Sosyalizm ve Anarşizm

10,00

     

SOSYALİZM, FELSEFE, EKONOMİ-POLİTİK

     

Stalin, Marksizm ve Ulusal Sorun ve Sömürge Sorunu

16,00

Stalin, Leninizmin İlkeleri

10,00

Stalin, Anarşizm mi? Sosyalizm mi?

Stalin, Leninizmin Sorunları

 

Stalin, Son Yazılar 1950-53

10,00

Mao, Teori ve Pratik

8,00

Gramsci, Hapishane Defterleri

16,00

Politzer, Felsefenin Başlangıç İlkeleri

12,00

Politzer, Felsefenin Temel İlkeleri

22,00

Boguslavski, Diyalektik ve Tarihsel Materyalizmin Abecesi

16,00

Nikitin, Ekonomi Politik

20,00

Solus, Sosyalizmin Ekonomi Politiği

Leontiev, Marksist Ekonomi Politiğin İlkeleri

10,00

Zubritski, İlkel, Köleci ve Feodal Toplum

12,00

Zubritski, Kapitalist Toplum

10,00

Huberman, Sosyalizmin Alfabesi

6,00

ONUR YAYINLARI

Darwin, Türlerin Kökeni

30,00

Darwin, İnsanın Türeyişi

18,00

Darwin, Seksüel Seçme

18,00

Hegel, Seçme Parçalar

25,00

İbni Haldun, Mukaddime 1

30,00

İbni Haldun, Mukaddime 2

30,00

İbni Haldun, Mukaddime 3 30,00

Vasilyev, Madde ve İnsan

 

Brizon, Emeğin ve Emekçilerin Tarihi

24,00

Bourderon, Faşizm / İdeoloji ve Uygulamalar

12,00

Szaniavski, Okulun Toplumsal İşlevi

 

Gordlevski, Anadolu Selçuklu Devleti

Noviçev, Osmanlı İmparatorluğunun Yarı-Sömürgeleşmesi

 

Glasneck, Kemal Atatürk ve Çağdaş Türkiye

20,00

Glasneck, Türkiye'de Faşist Alman Propagandası

14,00

Vahap Erdoğdu, Sermayenin Küresel Egemenliği ve İslam

10,00

Osada, Atom Bombası Çocukları

 

MUZAFFER İLHAN ERDOST

Uluslararası Hukuk ve Soykırım Söyleşmesi 18,00
Etnik Ayrışma Ulusal Bütünleşme 20,00
Hapisaneye Üniversite Üniversiteye Cami 16,00
Yabancılara Toprak Satışı ve Yasalaşma Süreçleri 10,00
Toprak Reformu Bildirileri ve Demokratikleşme Oyunları 10,00
Sosyalizm Tartışmaları 1978 6,00
Faşizm Tartışmaları 1978 15,00
Anarşizm Yazıları 1978 6,00
Nefes Alamıyorum 10,00
12 Eylülün Büyük Babaları 10,00
Türkiye'ye Kefen Biçenler 15,00
12 Eylül'ün İki Yüzü 10,00
Türkiye 2009 10,00
Bilim ile Yazın Arasında 8,00
ޞiirin U Dönüşü 10,00
Kan ile Kardeş 10,00

Hiç Ölmedim Ben

10,00

Sosyalizmi Seviyorum

8,00

Kuşatılmış Ülke Kuşatılmış Yazılar

Azınlıklar Sorunu

6,00

12 Eylül "Turka"ları

6,00

Türkiye'nin Kararan Fotoğrafları

12,00

Pandora'nın Bir Başka "Kutu"su

10,00

Yeni Dünya Düzenine Zorlanması Odağında Türkiye

 

Küreselleşme ve Osmanlı "Millet" Modeli Makasında Türkiye

İlhan İlhan

 

ޞemdinli Röportajı

24,00

Üç Sivas

6,00

Faşizm ve Türkiye 1977-1980

 

Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Mülkiyet İlişkileri

12,00

Kapitalizm ve Tarım

8,00

Ulus Uluslaşma Demokratikleşme

6,00

Kanı Kanla Yıkamak

 

Bir Fotoğrafa Altyazı / İki 7 Kasım

8,00

İkinci Yeni: Kuzunun Ağzındaki Tilki

10,00

Üç Şžair

7,00

Onu Anlat İşte

Havada Yanan Güvercin / ޞiir

10,00

Karanlık Kırmızı Güneş / Öykü

10,00

Adam İçin Türevler / Eskiz

 

 

 

7 KASIMDA SOL ve ONUR YAYINLARI %50 İNDİRİMLİ

7 Kasım İlhan/Kitap Gününde her okur Sol ve Onur Yayınlarını %50 indirimli olarak

Ankara'da 7 Kasım günü İLHANİLHAN KİTABEVİ'nden

Postayla, İstanbul'dan ve yurtiçinden (TÜYAP Kitap Fuarı süresince) istenilen kitapların indirimli tutarını posta çeki ya da banka havalesiyle İlhanilhan kitabevine göndererek edinebilir.

(Posta gideri olarak yurtiçi siparişlere 10 tl, yurtdışı siparişlere üst fiyatın %35'i eklenmelidir.)

 


 

SOL ve ONUR YAYINLARI

www.solyayinlari.com

eposta: posta@solyayinlari.com


Sipariş Adresi:

İLHANİLHAN KİTABEVİ

Karanfil Sokak 30/3 Kızılay 06650 Ankara

Tel: 0312 417 0008 Faks: 0312 419 4376

eposta: ilhanilhankitabevi@yahoo.com

Havale: İş Bankası TR49 0006 4000 0014 2131 0322 35

Havale: Garanti Bankası TR85 0006 2000 5280 0006 2975 74     

Posta Çeki: İlhanilhan Kitap Basın Yayın Dağ. ve Tic. Ltd. Şti. 11067614