FIYAT LISTESI

ALFABETIK LISTE

YAYIN KATALOGU

MARX KITAPLARI

ENGELS KITAPLARI

MARX-ENGELS KITAPLARI

LENIN KITAPLARI

ONUR YAYINLARI

ILETISIM

posta@solyayinlari.com

SOL ve ONUR YAYINLARI

ALFABETİK LİSTE

 

12 Eylül "Turka"ları

Erdost

6,00

12 Eylülün Büyük Babaları

Erdost 10,00

12 Eylülün İki Yüzü

Erdost 10,00

1844 Elyazmaları

Marx

20,00

Adam İçin Türevler / Eskiz

Erdost

4,00

Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni

Engels

14,00

Alman İdeolojisi [Feuerbach]

Marx-Engels

10,00

Almanya'da Devrim ve Karşı-Devrim

Engels

 

Anadolu Selçuklu Devleti

Gordlevski

 

Anarşizm mi? Sosyalizm mi?

Stalin

Anarşizm Üzerine

Marx-Engels

12,00

Anti-Dühring

Engels

24,00

Artı-Değer Teorileri 1

Marx

30,00

Artı-Değer Teorileri 2

Marx

30,00

Artı-Değer Teorileri 3

Marx

Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Mülkiyet İlişkileri

Erdost

12,00

Atom Bombası Çocukları

Osada

4,00

Azınlıklar Sorunu

Erdost

6,00

Basın Söyleşileri

Marx-Engels

6,00

Bilim ile Yazın Arasında

Erdost

8,00

Bir Adım İleri İki Adım Geri

Lenin

14,00

Bir Fotoğrafa Altyazı / İki 7 Kasım

Erdost

8,00

Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü

Lenin

14,00

Büro ile Barikat Arasında

Engels

 

Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği

Lenin 10,00

Demokritos ile Epikuros'un Doğa Felsefeleri

Marx

8,00

Din Üzerine

Marx-Engels

18,00

Diyalektik ve Tarihsel Materyalizmin Abecesi

Boguslavski

16,00

Doğanın Diyalektiği

Engels

20,00

Doğu Sorunu

Marx-Engels

40,00

Ekim Devrimi Dosyası

Lenin

35,00

Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı

Marx

15,00

Ekonomi Politik

Nikitin

20,00

Emeğin ve Emekçilerin Tarihi

Brizon

24,00

Emperyalist Ekonomizm

Lenin

8,00

Emperyalizm - Kapitalizmin En Yüksek Aşaması

Lenin

10,00

Ey Karanlık Mavi Güneş / Öykü

Erdost

4,00

Faşizm / İdeoloji ve Uygulamalar

Bourderon

12,00

Faşizm ve Türkiye 1977-1980

Erdost

 

Felsefe Metinleri

Marx-Engels

14,00

Felsefenin Başlangıç İlkeleri

Politzer

12,00

Felsefenin Sefaleti

Marx

10,00

Felsefenin Temel İlkeleri

Politzer

22,00

Formen

Marx

6,00

Fransa'da İç Savaş

Marx

12,00

Fransa'da Sınıf Savaşımları

Marx

12,00

Gençlik Üzerine

Lenin

14,00

Gotha ve Erfurt Programlarının Eleştirisi

Marx-Engels

10,00

Grundrisse 1

Marx

30,00

Grundrisse 2

Marx

30,00

Hakiki Sosyalistler

Engels

 

"Halkın Dostları" Kimlerdir ve Sosyal-Demokratlara Karşı Nasıl Savaşırlar?

Lenin

12,00

Hançer ve Lirik

Demirtaş

 

Hapishane Defterleri / Seçmeler

Gramsci

16,00

Havada Kalan Güvercin / Şiir

Erdost

4,00

Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi

Marx

14,00

Hiç Ölmedim Ben

Erdost

10,00

İki Taktik

Lenin

10,00

İkinci Yeni Yazıları

Erdost

 

İlhan İlhan

Erdost

 

İlkel, Köleci ve Feodal Toplum

Zubritski

12,00

İngiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu

Engels

20,00

İnsanın Türeyişi

Darwin

18,00

İspanyol Edebiyatı Tarihi

Önalp

 

İşçi Sınıfı Partisi Üzerine

Marx-Engels-Lenin

16,00

İşçi Sınıfı ve Köylülük

Lenin

22,00

Jenny'ye Adanmış Şiir Albümlerinden

Marx

8,00

Kadın ve Aile

Marx-Engels-Lenin

14,00

Kan ile Kardeş

Erdost 10,00

Kanı Kanla Yıkamak

Erdost

 

Kapital 1

Marx

40,00

Kapital 2

Marx

25,00

Kapital 3

Marx

40,00

Kapitalist Toplum

Zubritski

10,00

Kapitalizm Öncesi Ekonomi Biçimleri

Marx-Engels
20,00

Kapitalizm ve Tarım

Erdost

8,00

Kemal Atatürk ve Çağdaş Türkiye

Glasneck

20,00

Komün Dersleri

Lenin

10,00

Komünist Manifesto ve Komünizmin İlkeleri

Marx-Engels

12,00

Komünizmin İlkeleri

Engels

Konut Sorunu

Engels

 

Köylüler Savaşı

Engels

10,00

Kuşatılmış Ülke Kuşatılmış Yazılar

Erdost

Kutsal Aile

Marx-Engels

20,00

Küreselleşme ve Osmanlı "Millet" Modeli Makasında Türkiye

Erdost

Leninizmin İlkeleri

Stalin

10,00

Leninizmin Sorunları

Stalin

 

Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i

Marx

10,00

Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu

Engels

7,00

Madde ve İnsan

Vasilyev

 

Marksist Ekonomi Politiğin İlkeleri

Leontiev

10,00

Marksizm ve Ulusal Sorun ve Sömürge Sorunu

Stalin

16,00

Marksizmin Üç Kaynağı

Lenin

7,00

Marx Engels Marksizm

Lenin

25,00

Materyalizm ve Ampiryokritisizm

Lenin

 

Mukaddime 1

İbni-Haldun

30,00

Mukaddime 2

İbni-Haldun

30,00

Mukaddime 3

İbni-Haldun

30,00

Ne Yapmalı?

Lenin

12,00

Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi

Lenin

12,00

Nüfus Üzerine

Marx-Engels

12,00

Okulun Toplumsal İşlevi

Szaniavski

 

Onu Anlat İşte

Erdost

Osmanlı İmparatorluğunun Yarı-Sömürgeleşmesi

Noviçev

8,00

Pandora'nın Bir Başka "Kutu"su

Erdost

10,00

Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi

Lenin

Seçme Parçalar

Hegel 25,00

Seçme Yapıtlar 1

Marx-Engels

Seçme Yapıtlar 2

Marx-Engels

Seçme Yapıtlar 3

Marx-Engels

10,00

Seçme Yazışmalar 1

Marx-Engels

14,00

Seçme Yazışmalar 2

Marx-Engels

14,00

Seksüel Seçme

Darwin

18,00

Sermayenin Küresel Egemenliği ve İslam

Erdoğdu

10,00

Sol Komünizm

Lenin

10,00

Son Yazılar 1950-53

Stalin

10,00

Sosyalizm ve Anarşizm

Lenin

10,00

Sosyalizm ve Savaş

Lenin

10,00

Sosyalizmi Seviyorum

Erdost

8,00

Sosyalizmin Alfabesi

Huberman

6,00

Sosyalizmin Ekonomi Politiği

Solus

Sömürgecilik Üzerine

Marx-Engels

20,00

Sürgündeki Büyük Adamlar

Marx-Engels

10,00

Şemdinli Röportajı

Erdost

20,00

Şiirin U Dönüşü

Erdost 10,00

Tarımda Kapitalizm

Lenin

14,00

Tarihte Zorun Rolü

Engels

10,00

Tasfiyecilik Üzerine

Lenin

16,00

Teori ve Pratik

Mao

8,00

Türkiye 2009

Erdost 10,00

Türkiye'de Faşist Alman Propagandası

Glasneck

14,00

Türkiye'nin Kararan Fotoğrafları

Erdost

12,00

Türkiye'ye Kefen Biçenler

Erdost 15,00

Türlerin Kökeni

Darwin

30,00

Ulus Uluslaşma Demokratikleşme

Erdost

6,00

Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları

Lenin

20,00

Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı

Lenin

12,00

Ücretli Emek ve Sermaye - Ücret Fiyat ve Kar

Marx

10,00

Üç Sivas

Erdost

6,00

Üç Şair

Erdost

7,00

Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm

Engels

8,00

Yabancılaşma

Marx

12,00

Yahudi Sorunu

Marx

6,00

Yazın ve Sanat Üzerine

Marx-Engels

22,00

Yeni Dünya Düzenine Zorlanması Odağında Türkiye

Erdost

 

 


 

7 KASIMDA SOL ve ONUR YAYINLARI %50 İNDİRİMLİ

7 Kasım İlhan/Kitap Gününde her okur Sol ve Onur Yayınlarını %50 indirimli olarak

Ankara'da 7 Kasım günü İLHANİLHAN KİTABEVİ'nden

Postayla, İstanbul'dan ve yurtiçinden (TÜYAP Kitap Fuarı süresince) istenilen kitapların indirimli tutarını posta çeki ya da banka havalesiyle İlhanilhan kitabevine göndererek edinebilir.

(Posta gideri olarak yurtiçi siparişlere 10 tl, yurtdışı siparişlere üst fiyatın %35'i eklenmelidir.)

 


 

SOL ve ONUR YAYINLARI

www.solyayinlari.com

eposta: posta@solyayinlari.com


Sipariş Adresi:

İLHANİLHAN KİTABEVİ

Karanfil Sokak 30/3 Kızılay 06650 Ankara

Tel: 0312 417 0008 Faks: 0312 419 4376

eposta: ilhanilhankitabevi@yahoo.comcom

Havale: İş Bankası IBAN TR49 0006 4000 0014 2131 0322 35

Havale: Garanti Bankası IBAN TR85 0006 2000 5280 0006 2975 74

Posta Çeki: İlhanilhan Kitap Basın Yayın Dağ. ve Tic. Ltd. Şti 11067614